Witamy na naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na tej stronie pomogą Państwu podjąć decyzję o skorzystaniu z naszych usług.
 

Ogólne fakty dotyczące branży bezpieczeństwa w Niemczech

Archiwalne dokumenty wspominają już około 1430 roku o stróżach nocnych patrolujacych ulice. Za początek branży bezpieczeństwa w Europie można uznać założenie „Hanowerskiej Instytucji Ochrony i Nadzoru“ („Hannoversche Wach- und Schließinstitut“) w 1901 roku. W kolejnych latach powstawały nowe prywatne firmy ochroniarskie, które początkowo zajmowały się głównie pilnowaniem spichrzów, doków i fabryk. W roku 1918 pierwsze prywatne firmy zostały zakontraktowane do ochrony obiektów wojskowych. Wkrótce repertuar prywatnych usług ochroniarskich obejmował szeroki zakres działań (na przykład: służby bezpieczeństwa i kontrole portierskie). Przed drugą wojną światową zasięg głównych zadań firm ochroniarskich obejmował patrole rewirowe, ochronę środków lokomocji, ochronę mienia i ochronę fabryk. Około 1970 roku coraz częściej zatrudniano prywatne firmy ochroniarskie w metrach, kolejkach miejskich i na lotniskach. Ten dynamiczny rozwój branży w Niemczech ukazują następujące liczby: W 1960 roku istniały 332 firmy ochroniarskie. W roku 1980 liczba firm wzrosła do 542. Nastepny skok odnotowano w 1992 roku. W 1990 roku zarejestrowanych było jeszcze 899 firm – dwa lata później 1290. W 2007 roku działało na terenie Niemiec już 3500 firm ochroniarskich.

Prywatne firmy ochroniarskie mają w Niemczech bardzo szeroki zakres zadań. Poza klasycznymi czynnościami jak ochrona mienia, ochrona osobista, ochrona imprez masowych, patrole, ochrona lotnisk czy kontrole przy bramie wejściowej, wykonywane są też zadania specjalne – takie jak: monitoring ruchu drogowego, ochrona obiektów wojskowych, ochrona elektrowni jądrowych lub odprawy w portach (przykładowo w Hamburgu przy „Hamburger Cruise Center“ prywatna firma ochroniarska odprawia pasażerów i zabezpiecza statki wpływające do portu).

Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy uznały, że ich konkurencyjność wzrasta, jeśli skupiają się na podstawowej działalności, a inne zadania zlecają. Szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa jest to często efektywne rozwiązanie. Dzięki prywatnym firmom ochroniarskim możliwe są ograniczenia wydatków państwowych, ale także przedsiębiorstw prywatnych. Co więcej, w Niemczech bezpieczeństwo wewnętrzne zostało częściowo sprywatyzowane, bowiem pomimo rozszerzenia obowiązków policji, zmniejszono liczbę policjantów. Innym powodem wzrostu zapotrzebowania na prywatne usługi ochroniarskie są zamachy terrorystyczne ostatnich lat wraz z pojawieniem się nowej międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Potrzeba ochrony własnej i swoich dóbr przed uszkodzeniem i utratą jest elementem natury ludzkiej.

 


Share

Kontakt


Safe Trust Solutions

Tel.:
(+49) 017642080621
(+49) 017642080618

Mühlenweg 13
D-17429 Katschow

e-mail:
info@safe-trust-solutions.de

Webdesign Berlin